Keuken assistent

2250.00
incl. eventuele examenkosten
excl. boeken

Opleidingsduur
17 lessen van 5 klokuren
(incl. examen)

Studiebelasting
2 á 3 klokuren studie per week

Lestijden *
Lestijden zijn van 09.30u tot 14.30u of van 15.00u tot 20.00u.

Start vakopleiding
September 2021

Voornaam (verplicht)Achternaam (verplicht)Geboortedatum (verplicht)Adres (verplicht)Postcode (verplicht)Woonplaats (verplicht)Mobielnummer (verplicht)TelefoonnummerE-mailadres (verplicht)Naam leerbedrijf (verplicht)TelefoonnummerBetaalwijze

Afwijkend factuuradres (indien van toepassing)

Naam (of bedrijfsnaam)Adres (indien van toepassing)Postcode + woonplaats (indien van toepassing)


Volg ons op social media