Sociale Hygiëne

Sociale Hygiëne binnen één dag met aansluitend een SVH examen!Sociale Hygiëne is een belangrijk diploma binnen de horeca, voornamelijk bij organisaties en bedrijven die alcohol schenken en/of verkopen. Zij dienen volgens de drank- en horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen, wat betekent dat het diploma kennis en inzicht Sociale Hygiëne verplicht is voor de eigenaren van deze bedrijven. Tijdens de cursus Sociale Hygiëne leer je o.a. hoe je het beste in actie kunt komen in bepaalde situaties, denk bijvoorbeeld aan dronken of gewelddadig worden van gasten.

€ 345.00
Kosten zijn incl. lesgelden, lesmateriaal (theorieboek + examentraining), locatie kosten, examengelden en lunch/drank gedurende de cursusdag
Cursusgelden zijn BTW-vrij (geaccrediteerd door het CRKBO)

Locatie
Business Centers Roerpoort
Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Herten

Opleidingsduur
Eén volledige dag met aansluitend het examen

Studiebelasting
Voorafgaand aan de cursus dient het combinatiepakket Sociale Hygiëne (theorieboek + examentraining) al te zijn doorgenomen.Dit combinatiepakket ontvang je ruim van te voren per post.

Lesdagen
Vrijdag 3 april 2020
De cursus vindt plaats bij minimaal 10 deelnemers

Lestijden
Cursusduur: 09.00u t/m 16.30u
Aansluitend aan de cursus zal het SVH examen plaatsvinden (duur 40 minuten)

Wat leer je onder andere?

Huisregelsopstellen en handhavenRegelgeving omtrent Drank en HorecawetAlcohol(mis)bruik herkennen en voorkomenProfessioneel 'Nee' zeggen bij alcoholverkoop en hoe gasten te corrigeren bij regelovertredingDrugsgebruik herkennenKennis werking diverse drugssoortenProfessioneel reageren bij seksuele intimidatie, agressie en geweld door gastenKennis omtrent vergroten veiligheid binnen het bedrijf

Inschrijven

Schrijf je nu in

Doelgroep

De cursus Sociale Hygiëne is voor medewerkers van bedrijven, instellingen, club- en buurthuizen waar alcohol verkocht of geschonken wordt. De overheid heeft wettelijk bepaald dat er binnen deze bedrijven (tijdens openingsuren) altijd iemand met een SVH-diploma Sociale Hygiëne aanwezig moet zijn, ook moet diegene op de vergunning vermeld staan.

Toelatingseisen

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.
Wel is voldoende beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.

Examen

Het SVH examen vindt aansluitend op de cursusdag. Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Wanneer je minimaal 29 vragen goed beantwoord heb je het diploma Sociale Hygiëne behaald!

Documenten

Eindtermen Sociale Hygiene

Volg ons op social media